TELERAU AC AMODAU

Drwy barhau i bori a defnyddio y wefan yma, yr ydych yn cytuno i ddilyn a derbyn telerau ac amodau isod, sydd ynghyd a'n Polisi Preifitrwydd yn rheoli y berthynas rhwng Crwstech a'ch defnydd chi o'r wefan. Os ydych yn anghydweld gyda termau ac amodau yna gofynir i chi beidio a defnyddio'r wefan.

โ€‹

Mae'r term 'Crwstech' neu 'ni'  yn cyfeirio at Llion Gerallt perchennog y wefan, ein cyfeiriad yw Ty Gwyn. Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy LL260EH. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr y wefan.

โ€‹

Rhaid dilyn y telerau ac amodau canlynol er mwyn defnyddio y wefan yma:

โ€‹

  • Mae cynnwys tudalenau y wefan yma er defnydd a gwybodaeth cyffredinol i chi. Gall y wybodaeth newid yn ddi rybydd.

  • Mae'r wefan yma yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori a niferoedd sydd yn ymweld. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Polisi Preifitrwydd.

  • Gallwn ni nac unrhyw trydydd parti rhoi unrhyw warant i gywirdeb, amseroldeb, perfformiad, llwyrni neu addasrwydd y wybodaeth  a'r cynnwys sydd iw weld neu gynnig ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas penodol. Mae'n rhaid i chi dderbyn y gall y wybodaeth a'r cynnwys fod yn anghywir neu yn wallus. 'Rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd am y gwallau ac anghywirdeb i'r raddfa eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

  • Ar eich menter llwyr eich hun y byddwch chi yn defyddio y wybodaeth a chynnwys ar y wefan yma, ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr bod unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu wybodaeth ar y wefan yma yn bodloni eich gofynion penodol.

  • Ni sydd yn berchen ar hawlfraint neu wedi ein trwyddedu i ddefnyddio cynnwys y wefan yma. Mae yn yn cynnwys, ond ddim wedi ei gyfyngu, i'r cynllun, llunwedd, edrychiad a graffeg. Gwaherddir at gynhyrchu ac eithrio yn unol รข'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau a'r amodau hyn.

  • Bydd pob nod masnach sy'n cael ei ddangos sydd ddim yn berchen neu wedi ei trwyddedu i ni yn cael ei gydnabod ar y wefan.

  • Gall defnydd anawdurdodedig o'r wefan hon bennu mewn cais am ddifrod neu/a throsedd.

  • O bryd iw giydd gall fod linciau i wefannau eraill ar y wefan. Nid yw'r ffaith bod rhain ar ein gwefan yn golygu ein bod yn cefnogi y gwefannau hyn. Mae'r linciau yma ar gyfer eich cyfleustra. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys y gwefannu hyn.

  • Cyfreithiau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sydd yn ddarostynedig i unrhyw ddefnydd o'r wefan yma  neu unrhyw anghydfod gall fod oherwydd defnydd o'r wefan.

Cysylltu:
Twitter_Logo_Blue.png
neges
Whatsapp.png

Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 0EH