Gwestai

1/1

gofal  gosod  trwsio

Gofalu am offer cyfrifiadurol a thechnegol sydd yn angenrhediol i redeg eich Gwesty.

Band eang,rhwydwaith busnes a rhwydwaith WiFi diogel i chi a'ch gwesteion. 

Meddalwedd a chyngor diogelwch i gadw eich data ac offer yn ddiogel.

Cadwch eich busnes i redeg gyda'n gwasanaeth parhad busnes ac adfer ar ol trychineb. 

Cydgordio gwasnaethau technegol gan gwmniau eraill ar eich rhan.

Cofrestrwch yma i gadw
mewn cysylltiad ac am wybodaeth pellach.

Diolch!