Diogelwch

1/1

Ein meddalwedd gwrthfeirws o ddewis ar gyfer Busnes a Chartref yw F-Secure.....dyma be rydym ni yn ei ddefnyddio ar ein cyfrifiaduron ni.

Mae'n bwysig bod ein data yn ddiogel a bod ganddom ni gopi wrth gefn.Ac os bydd trychineb gallwn ni helpu achub ac adfer eich data.

Rydym yn cynnig monitro cyflawn o'ch technoleg a'ch rhwydwaith gan wneud yn siwr bod ni yn dal problemau cyn iddynt ddigwydd. 

Oes ganddo chi gynllun Parhad Busnes? Gyda cynllun gan Crwstech byddwn yn gwneud yn siwr bod eich yna barhad i'ch busnes cyn gynted sydd yn bosib ar ol trychineb.

GWRTH FEIRWS   A MALWEDD

MONITRO SYSTEM

DATA

PARHAD BUSNES