Parhad Busnes ac Adfer ar ol Trychineb

Be i'w wneud pan fydd y gwaethaf yn digwydd.

Oes ganddo chi gynllun ar gyfer eich busnes fyddai yn ganllaw ar gyfer beth i'w wneud petai trychineb yn digwydd. Mi allwn ni helpu cynllunio dogfen parhad busnes i chi, gan ystyried sut i adfer eich busnes cyn gynted a sydd yn bosib.

Cysylltu:
Twitter_Logo_Blue.png
neges
Whatsapp.png

Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 0EH