Cymorth o bell

Trwsio, gofal, glanhau, cyflymu a rhoi Cymorth o bell

Gadewch i ni gysylltu a'ch cyfifiadur dros y we, yn ddiogel a di drafferth. Gallwn drwsio nifer fawr o broblemau o bell, heb ofrodi neb i adael ei ty na'i swyddfa.

Sut i gysylltu

1.

Trefnwch amser cyfleus i ni gael cysylltu.

2.

Ewch i'r wefan yma:

3.

4.

Ar y wefan cliciwch "Download Remote Support"

a lawrlwythwch y ffeil.

5.

Rhow glic dwbwl i'r ffeil "CymorthCrwstechSupport.exe" 

yn eich "browser" neu y ffolder lawrlwytho.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a

rhowch ganiatâd i'r rhaglen wneud newidiadau.

Rhowch eich enw a rhif a phwyso "Continue"

yna eisteddwch nol, mi gysylltwn ni o bell a dechrau ar y gwaith.

Cysylltu:
Twitter_Logo_Blue.png
neges
Whatsapp.png

Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 0EH