Broadband

Band Eang

Band Eang Crwstech ar gyfer y Cartref a Busnesau.

Beth bynnag yr ydy'ch eisiau ei wneud ar lein, mi allwn ni eich helpu.

Mi gynnigiwn y cyflymder gorau sydd ar gael i chi am bris teg a gwasanaeth penigamp.

Dewis eang o gyflymder lawrlwytho ac uwchlwytho.
ADSL
FFEIBR CYFLYM
FFEIBR CHWIM
10Mbps
1Mbps
35-66Mbps
6-17Mbps
300Mbps+
55Mbps+
a phob pecyn yn cynnwys
Rent ffon
Router WiFi
Cyfeiriad IP Statig
Cymorth
Lefel 1 Cymraeg
Llenwch y ffurflen  isod ac mi ddanfonwn wybodaeth am yr opsiynau a phrisiau ar gael i chi.
Holwch ar gyfer y cartref neu fusnes.
neu anfonwch eich enw a chod post i help@crwstech.com

Mae Crwstech yn cynnig y gwasanaeth yma mewn partneriaeth a Zen Internet Ltd.

Bydd y contract rhwng chi a Zen yn cynnwys yr uchod a gwasanaeth gofal Lefel 2.

Falle na fydd y gwasanaethau ar gael yn eich ardal chi ond efallai gallwn gynnig math arall o gysylltiad gwe.

Awgrymir i chi ddefnyddio y gwasanaeth uchod gan dyma be yr ydym ni yn ei ddefnyddio adref ac yn y gwaith.

Cost gosod ar rhai pecynau. Pris pecynau yn dibynu ar hyd y contract, ardal a cyflymder.

Cysylltu:
Twitter_Logo_Blue.png
neges
Whatsapp.png

Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 0EH