Gwasanaeth Cyfrifiadurol a Thechnoleg 

1/1

Gwasanaeth gofal cyflawn.

Gallwn drwsio eich cyfrifiadur yn eich cartref, yn ein gweithdy neu dros y we gyda'n gwasanaeth Cymorth o Bell.

Gwasanaeth ar alw neu gontract gwasanaethu hir dymor. Defnyddiwch Crwstech ar gyfer eich holl ofynion Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadurol.

Gofalu ydi cryfder Crwstech. Mi ofalwn am eich offer, eich diogelwch ar lein, eich systemau cysylltu ac amdano chi.

Rydym yn cyflenwi offer a gwasanaethau technegol. 

Mi gynghorwn chi ar be sydd orau ar gyfer eich  anghenion a gofynion, gan wneud yn siwr bod pob dim yn gweithio fel y dylai.

CARTREF

BUSNESAU

GOFAL

CYFLENWR