top of page
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Blogger
Computers

Crwstech

Arbenigwyr
Gwasanaeth
Technoleg a Chyfrifiaduron

 gwasanaethau

Mae Crwstech yn arbenigo mewn gofalu ac yn cynghori ar wasanaethau technegol a chyfrifiaduron ar gyfer eich busnes neu eich cartref.

Offer

Os oes angen unrhyw offer technegol, boed yn gyfrifiadur neu liniadur, argraffydd neu system rhwydweithio mi allwn eich helpu gyda'n gwasanaeth cynghori a chyflenwi.

Rydym yn hyrwyddo cyflenwi offer wedi ei adnewyddu lle bo'n addas ac yn gosod ac yn helpu chi gyda meddalwedd ac ategolion.

Cyswllt

Rydym yn arbennigo mewn systemau WiFi a band eang, gyda profiad o gynorthwyo gwestai a maesydd carafanio. 

Mae ein profiad yn estyn hefyd i osod systemau rhwydwaith mewn sefydliadau a rhoi cymorth cystyllu â'r wê i deuluoedd ag unigolion yn eu cartrefi.

Gofal

Mae Crwstech yn cynnig gwasanaethau gofal cynhwysfawr. O dan adain Crwstech byddwn yn cynnig gofal diogelwch seibr, trwsio, cynnal a chadw offer a monitro eich systemau. Rydym yn eich cynorthwyo i gadw eich data yn ddiogel gyda system copio wrth gefn ac yn gofalu bod ganddoch gynllun parhad busnes i adfer eich busnes ar ol trychineb.

Ein Gwasanaethau
bottom of page